Příprava na státní maturitní zkoušku

Připravím Vás na státní maturitní zkoušku z matematiky na základní i vyšší úrovni.

  • Příprava studentů maturujících v aktuálním školním roce by měla začít co nejdříve pravidelným doučováním jednotlivých okruhů a procvičováním vzorových testů.
  • Doučování může probíhat jak osobně tak on-line.

    Podmínky pro zahájení pravidelného doučování najdete v sekci Podmínky.