Statistické zpracování dat


  • Provádím statistické zpracování dat jakéhokoli druhu pro různé účely (seminární, bakalářské, diplomové, disertační práce a jiné).
  • Studentům pomohu s vytvářením statistik v programech Excel, SPSS, STATISTICA
  • Cena a doba zpracování je stanovena na základě dohody.